תנאי קבלה לחוג ספורט

יש לנו כמה תנאים כדי לאפשר לילד פעילות ספורטיבית במסגרת העמותה. 

נא לא לשלוח לנו בקשות דרך טופס הצור קשר באתר, אלא רק דרך מחלקת הרווחה ברשות.

 

  1. רק מועמדים מגיל 6 עד 18 יתקבלו.
  2. המשפחה חייבת להיות מוכרת ומאושרת במחלקת הרווחה בעיר.
  3. המועמד/ת יהיו חייבים לעבור ועדה מטעם העירייה ביחד עם עמותת וינרג'י ונציג הרווחה המטפל במשפחה באופן אישי, אשר מכיר וממליץ על המועמד/ת כבעל/ת פוטנציאל להתאים לחוג הספורט.
  4. תנאי סף כלכלי – על משפחת המועמד/ת להיות מוכרת ע"י אגף הרווחה בעיריה ב"רמת זכאות דרגה א'" – זוהי רמה אשר מתעדכנת ומשתנה מטעם הרווחה – כרגע עומדת על 637 שקלים לנפש (כולל ילדים המתגוררים בבית ההורים ושגילם לא עולה על 18). 
  5. המשפחה תתבקש להשתתף ב"דמי רצינות" לילד – באמצעות תשלום להסעות / אוטובוסים לחוגי הספורט.
  6. ההורה מתחייב לחתום על מסמך מטעם הרווחה + עמותת וינרג'י, בו הוא מקבל על עצמו את התנאים להשתתפות בחוג, לפיהם במידה והילד יאחר לאימון 3 פעמים, ו/או לא יגיע לאימון 3 פעמים שלא מסיבות אובייקטיביות, ו/או לא ימלא אחר הוראות המדריך/ה ותנאי המקום בו מתקיים החוג, העמותה תיאלץ להוציאו מהקבוצה.