מטרת העמותה וחזון

מטרת העמותה:
לאפשר לילדים מעוטי יכולת את העיסוק בספורט כדי להצמיחם היום ומחר.

 

חזון

חזוננו הוא להנגיש פעילות ספורטיבית לילדים ונוער מעוטי יכולת, לגשר על הפערים בינם לבין ילדים אחרים ולהעצימם באמצעות הספורט  .